Over Pittiger

Pittiger in planologie is een planologisch adviesbureau, dat op 1 november 2014 is opgericht door Nikol van de Goor. Zij is een planologe met verstand van communicatie. Met haar ervaring bij zowel gemeenten als in de advieswereld weet zij hoe de lijntjes lopen en kan zij direct inspelen op uw ruimtelijke vraag. Samen met andere advies- en onderzoeksbureaus zorgt Pittiger in planologie ervoor dat uw plan handen en voeten krijgt.

Nikol van de Goor

Een duizendpoot op ruimtelijk gebied, een aanjager die creatief, pittig en resultaatgericht werkt.